Информация по чл. 20, т.10 от наредба № 2/ 2014 г. на Министерство на правосъдието, относно процедурата по международно осиновяване

Преди кандидат-осиновителите да сключат договор за посредничество, те трябва да получат от българската акредитирана организация информация, относно процедурата за международно осиновяване в България и разходите за нейното осъществяване.
Задължителните елементи на тази информация са посочени в чл. 20 т.10 от Наредба 2 от 2014г. на Министерство на правосъдието.
Въз основа на тази разпоредба, всяка българска акредитирана организация, изготвя и предоставя на кандидат-осиновителите документ, съдържащ тази информация.

    ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 20, Т.10 ОТ НАРЕДБА № 2/ 2014 г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА ПО МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ

Comments are closed.