За нас

Сдружение „Деца под дъгата” е акредитирана организация, чиято дейност е свързана с посредничество при международни осиновявания. За тази цел Сдружение „Деца под дъгата” притежава Разрешение № 177/05.05.2020 г. на Министъра на правосъдието на Република България за посредничество при международно осиновяване за следните държави: Германия, Италия и Канада.

В своята дейност Сдружение „Деца под дъгата” се ръководи от следните етични принципи:

Нашата организация съществува от 2003 г. – през същата година България е регистрирана като страна по Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване от 29 май 1993 г.

До настоящия момент имаме успешно приключили над 250 процедури по международно осиновяване.

 

Comments are closed.