Международно осиновяване на деца със специални нужди

Много хора мислят, че понятието „специални нужди” се отнася основно или единствено до медицински, физически или емоционални увреждания. В рамките на грижите за деца без родители същото понятие може да има и друго значение. Най-често то е свързано с наличието на специални грижи, от които децата се нуждаят поради това, че тяхното минало е дало отражение върху тяхното физическо и психическо развитие.

Децата със специални нужди намират по-трудно осиновители, в сравнение с останалите деца. Но опитът показва, че и те като останалите могат да бъдат успешно осиновени. Нещо повече, с помощта на своите осиновители голяма част от тях могат да преодолеят затрудненията, да достигнат развитието на своите връстници, а в някои отношение дори да ги задминат. За да подпомогнат желаещите да осиновят деца със специални нужди, различните държави предлагат на осиновяващите различни възможности за получаване на допълнителна информация за детето, среща с детето и запознаване с неговото актуално състояние. В този смисъл процедурата по международно осиновяване на деца със специални нужди е по-различна от процедурата за международно осиновяване на останалите деца.

Актуални профили на деца със специални нужди

Comments are closed.