Процедура по международно осиновяване

Стъпка 1Решение на семейството
да осинови дете
Стъпка 6Предложение към осиновяващите
да осиновят дете
Стъпка 7Пътуване на осиновяващите до България
Стъпка 12Следосиновително наблюдение
Стъпка 2Процедура по подготовка
на документи
Стъпка 5Очакване на предложение
Стъпка 8Осиновяващите заявяват желание да осиновят дете
Стъпка 11Финализиране на процедурата по осиновяване
Стъпка 3Представяне на документите в Министерство на правосъдието на Р България
Стъпка 4Вписване на кандидатите
в регистъра
Стъпка 9Съгласие на централните органи за осиновяване на детето от осиновяващите
Стъпка 10Съдебна процедура
по осиновяване

Comments are closed.